Thanh long ruột trắng Bình Thuận

55,000

Mô tả sản phẩm

  • Trồng và thu hoạch theo tiêu chuẩn VietGAP
  • Trái tươi, cứng trái
  • Vị ngọt có chút chua nhẹ
  • Hàng chất lượng cao để xuất khẩu

Hết hàng