Sầu riêng Khánh Sơn (Khánh Hòa)

160,000

Mô tả sản phẩm

  • Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam
  • Hạt lép, cơm vàng
  • Mùi vị rất đậm đà
error: Content is protected !!