Ổi Nữ Hoàng

32,000

Mô tả sản phẩm

  • Thịt ổi thì dòn, ngọt và thơm
  • Đạt tiêu chuẩn VietGAP
  • Sản phẩm được kiểm tra chặt chẽ đầu vào
  • Luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng

Hết hàng