Giỏ trái cây Lộc Phát

2,000,000

Mô tả sản phẩm

Giỏ quà tặng trái cây Lộc Phát của Vinfruits bao gồm các loại trái cây sau:

  1. Nho mẫu đơn Shine Muscat Hàn Quốc: 1kg
  2. Cherry Úc: 500gr
  3. Lê Hàn Quốc: 2 quả
  4. Cam vàng Navel Úc: 4 quả
  5. Kiwi vàng New Zealand: 4 quả
  6. Táo Envy Mỹ size 90: 2 quả