[section label=”1-PC” padding=”0px” visibility=”hide-for-medium”]

[row style=”collapse” width=”full-width” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”6″]

[ux_banner height=”75%” bg=”62261″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)” bg_pos=”40% 16%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ align=”center”]

[ux_banner height=”75%” bg_color=”rgb(254, 181, 62)” class=”service-top-banner”]

[text_box width=”80″ scale=”120″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

[featured_box img=”62343″ inline_svg=”0″ img_width=”115″ icon_border=”5″]

Thắt chặt quan hệ

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”62340″ inline_svg=”0″ img_width=”115″ icon_border=”5″]

TẠO ẤN TƯỢNG 

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”62339″ inline_svg=”0″ img_width=”115″ icon_border=”5″]

GẮN KẾT LÂU DÀI

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”50px” visibility=”hide-for-medium”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”62344″ inline_svg=”0″ img_width=”115″ icon_border=”5″]

nâng cao hiệu quả

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”62342″ inline_svg=”0″ img_width=”115″ icon_border=”5″]

có động lực hơn

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”62341″ inline_svg=”0″ img_width=”115″ icon_border=”5″]

thêm nhiều khách hàng

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”]

Bất kể khi nào bạn muốn truyền lửa hoặc thưởng cho nhân viên, hoặc thắt chặt mối quan hệ kinh doanh cùng với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
VinFruits ở đây để cung cấp dịch vụ quà tặng doanh nghiệp theo yêu cầu.
Từ chọn lọc nguyên vật liệu, thiết kế, đóng gói theo nhu cầu, chúng tôi hoàn toàn tự tin cung cấp dịch vụ trọn gói theo yêu cầu và ngân sách riêng của quý khách.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”1.1-mobile” padding=”0px” padding__sm=”0px” video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[row style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center” visibility=”show-for-small”]

[ux_banner height=”75%” height__sm=”99.99%” bg=”62261″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)” bg_pos=”43% 60%” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap visibility=”show-for-small”]

[row style=”large” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

Bất kể khi nào bạn muốn truyền lửa hoặc thưởng cho nhân viên, hoặc thắt chặt mối quan hệ kinh doanh cùng với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
VinFruits ở đây để cung cấp dịch vụ quà tặng doanh nghiệp theo yêu cầu.
Từ chọn lọc nguyên vật liệu, thiết kế, đóng gói theo nhu cầu, chúng tôi hoàn toàn tự tin cung cấp dịch vụ trọn gói theo yêu cầu và ngân sách riêng của quý khách.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”1.2-mobile” bg_color=”rgb(254, 181, 62)” padding=”0px” padding__sm=”10px” visibility=”show-for-small”]

[row style=”collapse” width=”custom” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”6″ align=”center” color=”light” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”62343″ inline_svg=”0″ img_width=”100″ icon_border=”5″ visibility=”show-for-small”]

THẮT CHẶT QUAN HỆ

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”6″ align=”center” color=”light” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”62340″ inline_svg=”0″ img_width=”100″ icon_border=”5″ visibility=”show-for-small”]

TẠO ẤN TƯỢNG 

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”]

[gap height__sm=”10px” visibility=”show-for-small”]

[/col]
[col span__sm=”6″ align=”center” color=”light” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”62344″ inline_svg=”0″ img_width=”100″ icon_border=”5″ visibility=”show-for-small”]

NÂNG CAO HIỆU QUẢ

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”6″ align=”center” color=”light” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”62342″ inline_svg=”0″ img_width=”100″ icon_border=”5″ visibility=”show-for-small”]

CÓ ĐỘNG LỰC HƠN

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”]

[gap height__sm=”10px” visibility=”show-for-small”]

[/col]
[col span__sm=”6″ align=”center” color=”light” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”62341″ inline_svg=”0″ img_width=”100″ icon_border=”5″ visibility=”show-for-small”]

NHIỀU KHÁCH HÀNG

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”6″ align=”center” color=”light” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”62339″ inline_svg=”0″ img_width=”100″ icon_border=”5″ visibility=”show-for-small”]

GẮN KẾT LÂU DÀI

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”2.DV – PC” padding=”31px” padding__sm=”0px” visibility=”hide-for-medium”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỊCH VỤ
QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62037″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”61961″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”61917″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″]

Dịch vụ trọn gói về quà tặng doanh nghiệp để reward nhân viên và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62116″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62113″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62129″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″]

Được sản xuất từ nguyên liệu bọc da, gỗ, vải cao cấp áp dụng kĩ thuật in nhiệt, ép nổi, đóng gói từ VinFruits

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62119″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62115″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62128″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

Công nghệ đặc biệt, hiện đại: công nghệ sản xuất thủ công, tiên tiến nhất như in nhiệtvới logo công ty, khắc lazer trên gỗ, công nghệ thêu thủ công.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”2. DV – Mobile” padding__sm=”0px” visibility=”show-for-small”]

[row v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”]

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỊCH VỤ
QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62037″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”61961″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”61917″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″]

Dịch vụ trọn gói về quà tặng doanh nghiệp để reward nhân viên và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62116″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62113″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62129″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″]

Được sản xuất từ nguyên liệu bọc da, gỗ, vải cao cấp áp dụng kĩ thuật in nhiệt, ép nổi, đóng gói từ VinFruits

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62119″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62115″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” bg=”62128″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″]

Công nghệ đặc biệt, hiện đại: công nghệ sản xuất thủ công, tiên tiến nhất như in nhiệtvới logo công ty, khắc lazer trên gỗ, công nghệ thêu thủ công.

[/col]

[/row]

[/section]
[row label=”3 PC” style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

HÃY THIẾT KẾ SẢN PHẨM THEO Ý BẠN

[gap visibility=”hide-for-medium”]

[/col]

[/row]
[row label=”3mobile” style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”10″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

HÃY THIẾT KẾ SẢN PHẨM THEO Ý BẠN

[/col]

[/row]
[row label=”4.PC” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”76″ scale=”149″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 1

Chọn mẫu – mỗi một hộp quà tặng đều có thể thiết kế theo ý bạn với số lượng tối thiểu. Thiết kế đóng gói riêng biệt cùng với tên công ty, logo, cùng với ruy băng và được khắc nổi

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg=”62210″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[row label=”4mobile” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” height__sm=”250px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”76″ scale=”149″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 1

Chọn mẫu – mỗi một hộp quà tặng đều có thể thiết kế theo ý bạn với số lượng tối thiểu. Thiết kế đóng gói riêng biệt cùng với tên công ty, logo, cùng với ruy băng và được khắc nổi.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg=”62307″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”5.PC” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg=”62211″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”65″ scale=”149″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 2

Chọn sản phẩm – bất kể sản phẩm nào bạn thích hoặc ý tưởng bạn cung cấp. Thiết kế độc quyền bởi chính bạn

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[row label=”5Mobile” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” height__sm=”250px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”65″ scale=”149″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 2

Chọn sản phẩm – bất kể sản phẩm nào bạn thích hoặc ý tưởng bạn cung cấp. Thiết kế độc quyền bởi chính bạn.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” bg=”62308″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”6.PC” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”65″ scale=”149″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 3

Lựa chọn mục đích quà tặng – Gặp gỡ đối tác, quản lý quan hệ khách hàng, chúc mừng

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg=”62212″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap visibility=”hide-for-medium”]

[gap visibility=”hide-for-medium”]

[row label=”6mobile” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” height__sm=”250px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”65″ scale=”149″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 3

Lựa chọn mục đích quà tặng – Gặp gỡ đối tác, quản lý quan hệ khách hàng, chúc mừng.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” bg=”62309″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”7.PC” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg=”62213″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”433px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”65″ scale=”149″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 4

Sản phẩm hoàn hảo của chính bạn – kết hợp với các phụ kiện cao cấp từ vinfruits, cùng với các món quà tặng kèm như rượu vang, hoa hoặc socola

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”7.PC” style=”collapse” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” visibility=”show-for-small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” height__sm=”250px” bg_overlay=”rgb(246, 246, 246)”]

[text_box text_color=”dark” width=”65″ scale=”149″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Bước 4

Sản phẩm hoàn hảo của chính bạn – kết hợp với các phụ kiện cao cấp từ vinfruits, cùng với các món quà tặng kèm như rượu vang, hoa hoặc socola.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”433px” bg=”62310″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(238, 238, 238)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap]

[row label=”8.1 pc” style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”62269″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_pos=”0% 0%”]

[text_box width=”28″ width__sm=”92″ position_x=”5″ position_y=”10″ text_align=”left”]

chọn quà tặng trái cây

Có Đây Vinfruits!

[/text_box]
[text_box width=”25″ position_x=”5″ position_y=”75″ text_align=”left”]

[button text=”Xem Catalog” color=”white” radius=”20″ link=”https://issuu.com/hvngocly/docs/catalog_vinfruits_2021″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”8.1 mobile” style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner bg=”62336″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_pos=”0% 0%”]

[text_box width=”28″ width__sm=”80″ scale__sm=”120″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”10″ position_y__sm=”5″ visibility=”show-for-small”]

chọn quà tặng trái cây

Có Đây Vinfruits!

[/text_box]
[text_box width=”28″ width__sm=”30″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”10″ position_y__sm=”100″ visibility=”show-for-small”]

[button text=”Xem Catalog” color=”white” radius=”20″ link=”https://issuu.com/hvngocly/docs/catalog_vinfruits_2021″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap visibility=”show-for-small”]

[gap visibility=”hide-for-medium”]

[row label=”9.PC” style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″ padding=”30px 0px 0px 0px” align=”center”]

ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN DỄ DÀNG

[/col]

[/row]
[row label=”9.mobile” style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”10″ align=”center”]

ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN DỄ DÀNG

[/col]

[/row]
[row label=”10 pc” style=”small” h_align=”center” class=”service-order-online” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62226″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Lựa chọn sản phẩm để đặt hàng,
và nhấp vào đặt hàng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62227″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Nhập thông tin đơn hàng và gửi

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62228″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Đại diện của  chúng tôi sẽ liên hệ để  xác nhận đơn hàng bằng điện thoại thông thường là 1h sau khi đặt hàng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62229″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Gửi email xác nhận và thanh toán

[/col]

[/row]
[row label=”10 mobile” style=”small” h_align=”center” class=”service-order-online” visibility=”show-for-small”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62226″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Lựa chọn sản phẩm để đặt hàng,
và nhấp vào đặt hàng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62227″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Nhập thông tin đơn hàng và gửi

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62228″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Đại diện của  chúng tôi sẽ liên hệ để  xác nhận đơn hàng bằng điện thoại thông thường là 1h sau khi đặt hàng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”200px”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_image id=”62229″ image_size=”original”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”15px”]

Gửi email xác nhận và thanh toán

[/col]

[/row]

cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi

    Liên Hệ Ngay với VinFruits.

    © 2024 VinFruits. Only The Finest Fruits.

    ×