CHÍNH SÁCH QUÀ TẶNG TẠI VINFRUITS

Quà tặng theo mẫu/ tiêu chuẩn có sẵn: ưu tiên thực hiện theo các mẫu có sẵn tại vinfruits với tất cả khách hàng. Chính sách phí và nguyên phụ liệu áp dụng theo chính sách sau:

 Theo mẫu có sẵnThiết kế theo yêu cầu
Phí Nhân Công  
Phí dịch vụ Thiết Kế150.000 VND
Phí đóng gói
   
Nguyên Phụ Liệu  
Giỏ mây150.000 VND150.000 VND
Giỏ da350.000 VND350.000 VND
Hộp quà150.000 VND150.000 VND
Khay gỗ200.000 VND200.000 VND
Hoa trang trí200.000 VND350.000 VND
   
Tặng Kèm  
Túi xách đi kèm
Giấy kraft gói quà
Nơ Trang Trí
Thiệp
   
Phí Giao Hàng  
Áp dụng theo chính sách giao hàng chung

 

Quà tặng thiết kế theo yêu cầu: ưu tiên cho nhóm KH Doanh Nghiệp, nhóm KH VIP

 Khách HàngSilverGoldDiamond
Giảm Phí Thiết Kế25%50%100%

 

Trái cây được yêu cầu thiết kế sẽ được tính theo giá niêm yết và khối lượng thực tế.