CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI, CHIẾT KHẤU KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 Phân LoạiTiêu chíƯu Đãi Độc Quyền
Chính Sách Hạng ThẻKhách Hàng Thân ThiếtThời gian: 1 năm
 • Tổng giá trị mua hàng: 5.000.000 VND > A >= 1000 VND
 • Chiết khấu trực tiếp: 0%
 • Áp dụng tích lũy điểm thưởng 100.000 vnđ = 1 điểm = 1.000 vnđ
Hạng Bạc (Silver)Thời gian áp dụng: 1 năm
 • Tổng giá trị mua hàng: 20.000.000 VND > A >= 5.000.000 VND
 • Chiết khấu: 2%
 • + Giá trị mua hàng tối thiểu (đơn hàng nguyên giá): 500.000 VND
 • + Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của Vinfruits
 • Áp dụng tích lũy điểm thưởng 100.000 vnđ = 1 điểm = 1.000 vnđ
Hạng Vàng (Gold)Thời gian áp dụng: 1 năm
 • Tổng giá trị mua hàng: 50.000.000 VND > A >= 20.000.000 VND
 • Chiết khấu trực tiếp: 5.0%
 • + Giá trị mua hàng tối thiểu (đơn hàng nguyên giá): 500.000 VND
 • + Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của Vinfruits
 • Áp dụng tích lũy điểm thưởng 100.000 vnđ = 1 điểm = 1.000 vnđ
Hạng Kim Cương (Diamond) 

Thời gian áp dụng: 1 năm

 

 • Tổng giá trị mua hàng: 100.000.000 VND >A >= 50.000.000 VND
 • Chiết khấu: 7%
 • + Giá trị mua hàng tối thiểu (đơn hàng nguyên giá): 500.000 VND
 • + Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của Vinfruits
 • Áp dụng tích lũy điểm thưởng 100.000 vnđ = 1 điểm = 1.000 vnđ

 

Lưu ý:

 • Không áp dụng chiết khấu hạng thẻ với các sản phẩm khuyến mại.
 • Khách hàng có thể thanh toán bằng điểm sau 1 lần mua hàng.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI, CHIẾT KHẤU KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Khách Hàng Doanh Nghiệp không ký kết hợp đồng:

 • Khách Hàng khi đăng ký là KH Doanh Nghiệp áp dụng theo chính sách hạng thẻ vàng (Gold) ngay từ khi đăng ký. Khách Hàng sẽ lên hạng tiếp theo khi tổng giá trị mua hàng đạt tiêu chí hoặc theo quyết định của giám đốc.

2. Khách Hàng Doanh Nghiệp không ký kết hợp đồng:

 • Khách Hàng khi đăng ký là KH Doanh Nghiệp áp dụng theo chính sách GIẢM 10%. Khách Hàng sẽ được giảm thêm tiếp khi tổng giá trị mua hàng đạt tiêu chí hoặc theo quyết định của giám đốc.
 • Hồ Sơ gồm: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (Scan), Email