Chà là khô Jordan River Isarel 908g

410,000

Mô tả sản phẩm

Chà là có độ ngọt cao nhất trong các loại hoa quả khô khác. Do đó chà  khô  món ăn nên dùng của phụ nữ mang thai và càng nên dùng lúc chuẩn bị sinh bé

Hết hàng